1. ročník YOWA – Youth Award 2022

Potreba ocenenia a uznania práce dobrovoľníkov a ľudí, ktorí pracujú s mládežou je dôležitá a často zmieňovaná. Častokrát je ĎAKUJEM a verejné uznanie jedinou odmenou, ktorú za svoju obetavú prácu ľudia v mládežníckom sektore dostávajú.

Čo ak ale existujú ľudia, ktorí robia úžasné veci a nikto o nich nevie?
Čo ak im za ich prospešnú prácu nikto nepoďakoval?
Čo ak okolo nás ľudia v tichosti pracujú na zaujímavých projektoch/myšlienkach, ktoré by mohli inšpirovať?
Čo ak takýto ľudia už nevládzu, prestávajú vidieť vo svojej práci zmysel a potrebujú nový impulz?

Po úspešnom 0. ročníku spúšťame 1. ročník oceňovania v Nitrianskom kraji! YOWA – Youth Award ZAPOJTE SA AJ VY a nominujte výnimočných ľudí, organizácie a iniciatívy v týchto kategóriách:
1. Mladý človek
2. Pracovník s mládežou
3. Dôležitý dospelý
4. Mládežnícky/školský parlament
5. Organizácia
6. Projekt / iniciatíva

Návrh na ocenenie (nomináciu) môže podať ktokoľvek, kto pôsobí v oblasti práce s mládežou v NSK, alebo sa zaujíma o dianie v mládežníckom sektore. Nominovať môže v jednotlivých vybraných kategóriách, alebo aj vo všetkých kategóriách. Avšak z každej kategórie môže 1 navrhovateľ doručiť max. 1 nomináciu. Môže tak urobiť cez tento krátky formulár do 7. novembra 2022.

Štatút ocenenia YOWA nájdete TU. Nájdete v ňom podrobný popis kategórií v ktorých môžete udeliť nominácie a taktiež informácie o hodnotiacej komisii a podobne …