Členstvo

Ako sa stať členom

Ďakujeme, že ste prejavili záujem o hlbšiu spoluprácu a členstvo v Nitrianskej krajskej rade mládeže (NiKRaM).

Viac info o členstve nájdete v stanovách NiKRaM, a to najmä:
– Článok 3 – Členstvo v rade
– Článok 4 – Vznik a zánik členstva
– Článok 5 – Práva a povinnosti člena

Prihláška

Prihlášku do Nitrianskej krajskej rady mládeže, nájdete tu

Vašu prihlášku prehodnotíme a po skontrolovaní všetkých podmienok a náležitostí Vám oznámime predpokladaný termín ďalšieho valného zhromaždenia, ktoré rozhoduje o príjmaní nových členov do NiKRaM, aj s ďalšími inštrukciami. Do tohto dátumu budeme radi, ak sa budete zúčastňovať našich aktivít a týmto spôsobom prehĺbime aj našu spoluprácu.

Podmienkou na prijatie organizácie za člena, je okrem vyplnenia prihlášky aj zaslanie dokumentov, potvrdzujúcich vznik Vašej organizácie (napr.: Stanovy, Štátút, Neformálne skupiny – Čestné vyhlásenie o existencii a členoch neformálnej skupiny).

Ak na valnom zhromaždení nemôže byť z akýchkoľvek dôvodov prítomný štatutárny zástupca organizácie, je potrebné pre valným zhromaždením doručiť aj spolnomocnenie, ktoré oprávňuje člena organizácie rozhodovať a hlasovať v mene organizácie, ktorú reprezentuje.

Stanovy a dokumenty

Členovia

siedas