Social Innovation and Entrepreneurship Development Association of Slovakia SIEDAS

Social Innovation and Entrepreneurship Development Association of Slovakia – SIEDAS je mimovládna, dobrovoľná, záujmová, nezisková a politicky neviazaná asociácia, ktorá sídli v Nitre. SIEDAS svojimi aktivitami podporuje iniciatívy, ktoré pomáhajú spoločnosti adaptovať myšlienky smerujúce k riešeniu aktuálnych výziev vo vzdelávaní, sociálnych, kultúrnych a ekonomických oblastiach. Svoju pozornosť venuje najmä mladým ľuďom, ktorí chcú objaviť svoj talent, ducha podnikania a princípy udržateľnej spoločnosti. Naše iniciatívy pomáhajú niesť v sebe prvky štúdia, neformálneho vzdelávania, aktívneho prístupu k napĺňaniu životných cieľov, oddychu a objavovania nových vecí, ktoré mladým ľuďom rozširujú obzory a uľahčujú im vstup na trh práce.

Od roku 2013 realizujeme projekty prostredníctvom programu Erasmus (KA1, KA2, KA3) a ESC. Aktuálne už s akreditáciou pre Erasmus projekty. SIEDAS je spoluzakladateľom Nitrianskej krajskej rady mládeže v Nitre.