O nás

Kto sme

NiKRaM je sieťujúcou organizáciou OZ, neziskových organizácii a ďalších organizácií a neformálnych skupín, ktoré vyvíjajú aktivity v prospech detí a mládeže na území Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK).

Okrem národnej úrovne, rada zastupuje záujmy mladých ľudí aj v mládežnickej politike na regionálnej úrovni NSK. Zároveň vytvára verejne dostupné informačné zdroje a komunikačné kanály (sociálne siete, webová stránka, newsletter), ktoré poskytujú informácie o aktuálnych trendoch a výzvach v oblasti práce s mládežou pre členov NiKRaM, ale aj pre širokú verejnosť v NSK, taktiež s cieľom propagovať aktivity NiKRaM a jej členov. Okrem toho zabezpečuje vzdelávaciu činnosť mládeže s cieľom posilniť aktívne občianstvo a angažovanosť vo verejnom dianí a mládežníckej politike, či s cieľom inšpirovať a zvyšovať záujem o dobrovoľníctvo a lokálnu projektovú činnosť. NiKRaM sa aktívne podieľa aj na iniciatívach, ktoré presahujú jeho regionálnu pôsobnosť. Zastupuje svojich členov na stretnutiach AKRAM (Asociácia krajských rád mládeže) a spolupodieľa sa na vybraných aktivitách (napr. oceňovanie sTOPa, kandidatúra Nitra EHMK 2026 a podobne).

Náš tím

Cieľom NiKRaM je

– presadzovať a zastupovať oprávnené záujmy detí a mládeže a pomáhať tak pri vytváraní podmienok pre všestranný rozvoj detí a mládeže po stránke telesnej, duševnej, duchovnej a sociálnej na území NSK

– zastupovať oprávnené záujmy občianskych združení, neziskových organizácií a neformálnych skupín, ktoré pracujú s deťmi a mládežou. Podporovať tak rozvoj organizácií pracujúcich s deťmi a mládežou na území NSK

– spolupracovať a podieľať sa na tvorbe strategických dokumentov pre prácu s mládežou v NSK

– informovať svojim členov na území NSK ohľadne aktuálnych trendov a výziev v oblasti práce s mládežou

– propagovať aktivity členských organizácii NiKRaM

– vzdelávať svoje členské organizácie s cieľom zvýšiť ich odbornosť pri práci s mládežou

Náš tím

Náš tím

Lucia Fejesová
Spoluzakladateľka a predsedníčka NiKRaM
Nitra
Katarína Tungliová
Spoluzakladateľka a člen predsedníctva NiKRaM
Nitra
Jana Kušnieriková
Aktívny člen NiKRaM, kde má na starosti PR a sociálne siete.
Levice
Vladimíra Matušíková
Aktívny člen NiKRaM a predsedníčka OZ ICM Topoľčany (člen NiKRaM)
Topoľčany

Vizuálna identita