KONTAKT – mládežnícke centrum

Kontakt – mládežnícke centrum je účelové zariadenie cirkvi zriadené pred 20timi rokmi ako bezpečné miesto pre mladých ľudí z nášho mesta.  Naše mládežnícke centrum prevádzkuje nealkoholickú a nefajčiarsku kaviareň ako akési „prvokontaktné“ miesto s mladými ľuďmi, ale aj širokou verejnosťou. Na 1. a 2. poschodí organizujeme rôzne besedy, workshopy, párty, športové turnaje (napr. ping-pong, stolný futbal, šípky) a iné podujatia alebo naše pravidelné aktivity v spolupráci s inými organizáciami, napr. piatkový klub spoločenských hier.

Našim silným partnerom je práve DELF, o.z., ktorý na vonkajšej terase prevádzkujú umelú lezeckú stenu, nosná aktivita najmä v letných mesiacoch.