Hlas Mesta

Hlas Mesta je občianske združenie mladých Levičanov, ktoré už štvrtý rok prináša témy (nielen) komunálnej politiky a demokracie ako takej do nášho lokálneho prostredia prostredníctvom organizácie rôznych kúlturnych a spoločenských podujatí, usporiadavním diskusií a zveľadovaním nášho verejného priestoru či vykonávaním vzdelávacej činnosti na školách.

V Leviciach nás môžete stretnúť pri tom, ako práve zbierame odpadky z mestských, vysádzame zeleň pri našich školách, alebo v kaviarňach a kulturáku diskutujeme s politikmi, akademikmi a v neposlednom rade s mladými Levičanmi, ku ktorým aj sami patríme. Sme tím plný rôznych ľudí – nájdete u nás študentov, občianskych aktivistov, ba dokonca aj stredoškolských učiteľov. Spoločné však máme jedno – záleží nám na verejnom dianí v našom meste.