23. zbor Nitrava

„Nič lepšie ako skauting doteraz nikto pre deti nevymyslel… “ Július Satinský

Slovenský skauting patrí medzi najväčšie výchovné organizácie pre deti a mládež na Slovensku. Jeho možnosti a rastúci počet členov sú potvrdením hodnotových základov s modernými a príťažlivými formami kvalitného programu skautingu prevšetky vekové kategórie.Do výchovnejmetódy slovenského skautingu patrí – učenie sa činnosťou, osobné napredovanie,práca v malých skupinách, pomoc od dospelých, život v prírode, zapojenie komunity a to všetko je podporené symbolickým rámcom, ktorý je pre každú vekovú kategóriu iný.

Poslaním skautingu je prispieť k plnému rozvoju mladého človeka a jeho príprave naplnohodnotný život. Rozvíjať jeho vedomosti, schopnosti a postoje v telesnej,intelektuálnej, citovej, sociálnej, duchovnej a charakterovej oblasti v súlade so zásadami stanovenými zakladateľom skautského hnutia Robertom Baden – Powellom.