2. ročník YOWA- Youth Award 2023

Srdce mládežníckeho sektora bije vďaka rôznym inšpirujúcim iniciatívam, projektom, mládežníckym skupinám, organizáciám, či v neposlednom rade jednotlivcom, ktorí svojou oddanosťou, húževnatosťou a vášňou prispievajú k formovaniu mládeže a ich budúcnosti. Je preto nesmierne dôležité ich prácu oceniť. 

Čo ak existujú ľudia, ktorí robia úžasné veci a nikto o nich nevie?
Čo ak im za ich prospešnú prácu nikto nepoďakoval?
Čo ak okolo nás ľudia v tichosti pracujú na zaujímavých projektoch/myšlienkach, ktoré by mohli inšpirovať?
Čo ak takýto ľudia už nevládzu, prestávajú vidieť vo svojej práci zmysel a potrebujú nový impulz?

Sme veľmi radi, že po úspešnom 1. ročníku spúšťame 2. ročník ocenenia YOWA- Youth Award v Nitrianskom kraji, ktoré dáva možnosť odkázať Vaše ĎAKUJEM práve takýmto ľuďom. ZAPOJTE SA AJ VY a nominujte výnimočných ľudí, organizácie a iniciatívy aj v roku 2023 v týchto kategóriách:
1. Mladý človek
2. Pracovník s mládežou
3. Dôležitý dospelý
4. Mládežnícky/školský parlament
5. Organizácia
6. Projekt / iniciatíva

Návrh na ocenenie (nomináciu) môže podať ktokoľvek, kto pôsobí v oblasti práce s mládežou v NSK, alebo sa zaujíma o dianie v mládežníckom sektore. Nominovať môže v jednotlivých vybraných kategóriách, alebo aj vo všetkých kategóriách. Avšak z každej kategórie môže 1 navrhovateľ doručiť max. 1 nomináciu. Môže tak urobiť cez tento krátky formulár do 29. októbra 2023.

Štatút ocenenia YOWA nájdete TU. Zahŕňa podrobný popis kategórií, v ktorých môžete udeliť nominácie, informácie o hodnotiacej komisii a podobne.