Čo sme stihli ešte pred Vianocami?

V NSK sa konečne rozbieha Nitrianska krajská rada mládeže (NiKRaM). Ešte v decembri sa nám podarilo realizovať prvé sieťovacie stretnutia mládežníckych organizácií. Vďaka online priestoru sme boli schopní zapojiť organizácie vo všetkých okresných mestách Nitrianskeho kraja. Zatiaľ sme takto prepojili viac ako 60 aktívnych mladých ľudí a pracovníkov s mládežou.

Cieľom stretnutí bolo: 

– prepojiť mládežnícke organizácie na úrovni okresného mesta a na úrovni Nitrianskeho kraja 

– nábor nových členov krajskej rady mládeže 

– predstavenie možností spolupráce s NiKRaM a jej benefity 

– zvýšiť príležitosť zapájania mládežníckych organizácií do krajských iniciatív a projektov 

– zistiť potreby mládežníckych organizácii v Nitrianskom kraji

 

Ak ste nemali šancu zúčastniť sa našich stretnutí doteraz, nezúfajte! V sieťovacích stretnutiach budeme pokračovať v januári 2021. 


„Tieto podujatia ako aj rozbeh NiKRaM sú podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.“