Kancelária NiKRaM – prerábka a zdieľaný priestor

Činnosť Nitrianskej krajskej rady mládeže pomaly ale isto začína nadobúdať reálne kontúry. Je výsledkom spolupráce a diskusií niekoľkých subjektov pôsobiacich v sektore mládeže na území Nitrianskeho kraja (SIEDAS, Re:Colo, Slovenský skauting 23. Zbor Nitrava, OZ Ľudia so srdcom) a úzkej spolupráce a mentoringu zo strany IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Nakoľko strešná organizácia na krajskej úrovni potrebuje pre svoju vzdelávaciu a sieťovaciu činnosť aj kancelárske priestory, spojili sme svoje úsilie s už zabehnutými organizáciami našich zakladateľov (OZ SIEDAS a OZ Ľudia so srdcom) a takýto priestor sme spoločne vytvorili.

Našim pôsobiskom a priestorom, kde pre Vás môžeme pripravovať mládežnícke iniciatívy, koordinovať mládežnícke projekty, či stretávať sa s cieľom vylepšovať mládežnícku politiku bude kancelária v priestoroch Mestskej tržnice v Nitre. Za obrovskú pomoc pri sťahovaní, prerábke a vylepšovaní ďakujeme Norbertovi Fejesovi.

Do skorého videnia u nás v kancelárii. Osobné individuálne stretnutia mimo nami plánovaných aktivít, sú možné po dohode vopred.

Kontaktujte nás aj napríklad pomocou našich sociálnych sietí. Nezabudnite dať LIKE a FOLLOW a zostaňte tak informovaní o aktuálnom dianí v NiKRaM.