Schválenie dotácie HLAS pre rok 2020

Tento raz by sme sa s Vami chceli podeliť o krátku no veľmi potešujúcu správu. Máme obrovskú radosť, že nám bol schválený grant MŠVVaŠ SR v rámci programov pre mládež s názvom „Hlas mladých“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

 

Kvôli nepredvídateľným okolnostiam pandémie sme už strácali nádej. Tá však umiera posledná a aj napriek pokročilému času od podania projektového zámeru v našom prípade nádej neumrela. 

 

Aj vďaka týmto financiám môžeme uskutočniť viac aktivít, ktoré pomôžu rozbehu NiKRaM ako strešnej organizácie pre prácu s mládežou v Nitrianskom kraji. Chystáme pre Vás sieťovacie stretnutia, diskusie na školách, diskusie s dôležitými dospelými, možnosti zapojenia Vašich organizácií do diania v kraji či rôzne informačné a komunikačné kanály, ktoré do budúcna zlepšia informovanosť a prepojenosť mládežníckeho sektora NSK.

 

Ďakujeme MŠVVaŠ SR a IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže za túto možnosť.