Obnovenie Nitrianskeho mládežníckeho parlamentu

Nitriansky mládežnícky parlament je organizácia, ktorá sa zameriava na zastupovanie záujmov a potrieb mládeže v Nitrianskom regióne a napomáha im s presadzovaním ich požiadaviek. Jeho činnosť zahŕňa rôzne aktivity, vrátane organizovania vlastných podujatí pre mládež.

V marci roku 2023 vznikol nový impulz pre mládež v Nitre, keď diskusné stretnutie organizácie Nitrianskej krajskej rady mládeže odhalilo túžbu mladých ľudí aktívne sa zapájať a organizovať podujatia. Tento nápad viedol k obnoveniu Nitrianskeho mládežníckeho parlamentu (NMP), ktorý už pred rokom 2018 fungoval, no jeho pôsobnosť skončila, keď členovia odišli študovať mimo mesta.

Začiatok obnovy sa datuje na to diskusné stretnutie, kde sa účastníci rozhodli pre vytvorenie prípravného výboru. Títo nadšení jednotlivci, vrátane nových záujemcov, sa stali hnacou silou celého procesu. Spoločne s koordinátorom začali pasívny nábor prostredníctvom sociálnych sietí a aktívny nábor prezentáciou cieľa parlamentu na stredných školách, čím sa podarilo získať viac členov a podporiť diverzitu v ich radoch.

Jedným z kľúčových momentov bola schválená verzia štatútu mestským zastupiteľstvom dňa 21.9.2023. Tento dokument stanovuje základné pravidlá a ciele parlamentu. Voľba členov, ktorá nasledovala, bola dôležitým krokom k vytvoreniu reprezentatívnej skupiny mládeže, ktorá bude účinne zastupovať ich záujmy.

25.októbra 2023 sa stal historickým dňom, keď sa oficiálne odštartovalo fungovanie Nitrianskeho mládežníckeho parlamentu. Jeho úloha je zabezpečiť užší kontakt mládeže s orgánmi mesta a aktívne presadzovať ich záujmy, potreby a požiadavky. Okrem toho sa parlament venuje zastupovaniu záujmov mládeže a organizovaniu vlastných podujatí.

Celý proces obnovenia parlamentu ukazuje, že mladí ľudia majú chuť a odhodlanie formovať svoju vlastnú budúcnosť. Nitriansky mládežnícky parlament sa stal prostredníctvom týchto krokov aktívnym hlasom mládeže v meste a príkladom toho, ako participácia a zapojenie môžu ovplyvniť spoločenský život na lokálnej úrovni.

 

Autor: Marcel Fekete, predseda Nitrianskeho mládežníckeho parlamentu