Online sieťovacie stretnutie mládežníckych organizácií

Milí zástupcovia mládežníckej organizácie/Mládežníckeho parlamentu/Žiackej školskej rady,

dovoľujeme si Vás pozvať na online sieťovacie stretnutie mládežníckych organizácií, ktoré organizuje Nitrianska krajská rada mládeže (NiKRaM), cez ZOOM dňa 24.02. 2022 v poobedných hodinách 14:00 – 17:00.

Sieťovanie prebehne v 3 krátkych blokoch (ilustračne):
1. blok – ONLINE 14:00 – 17:00 Informačná a vzdelávacia časť
2. blok – OFFLINE Kreatívna úloha (Zadaný čas na splnenie úlohy)
3. blok – ONLINE Vyhodnotenie a sumarizácia výsledkov pomocou online nástrojov (obdržíte e-mailom aj s možnosťami pre zapojenia sa do ďalších aktivít)

Cieľom stretnutia je:
– prepojiť mládežnícke organizácie na úrovni okresného mesta a na úrovni Nitrianskeho kraja
– vysvetliť ako sa Vaša organizácia môže stať členom krajskej rady mládeže
– predstaviť možnosť spolupráce s NiKRaM a jej benefity
– zvýšiť príležitosť zapájania mládežníckych organizácií do krajských iniciatív a projektov
– zistiť potreby mládežníckych organizácii v Nitrianskom kraji

Prihlásiť sa môžete do 23.02. 2022 cez tento formulár. Následne Vám bude zaslaný link na ZOOM stretnutie.

„Toto podujatie je podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2021“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.“

Ďakujeme a tešíme sa na Vás!