Online sieťovanie Mládežníckych parlamentov v NSK

Nitrianska krajská rada mládeže pozýva všetkých koordinátorov, prípadne predsedov Školských parlamentov (žiackych školských rád) na sieťovacie stretnutie, ktorého hlavnou úlohou je prepojiť školské parlamenty v rámci Nitrianskeho kraja a poskytnúť potrebné informácie na ich rozvoj a efektívne fungovanie.

dovoľujeme si Vás pozvať na online sieťovacie stretnutie školských parlamentov ( žiackych školských rád), ktoré organizuje Nitrianska krajská rada mládeže (NiKRaM), cez ZOOM:

16.02.2022 od 13:00 – 16:00 – Prihlásiť sa cez tento formulár. (Prioritne SŠ)
22.02.2022 od 14:00 – 17:00- Prihlásiť sa cez tento formulár.(Mix ZŠ a SŠ)
23.02.2022 od 13:00 – 16:00 – Prihlásiť sa cez tento formulár. (Prioritne ZŠ)

Sieťovanie prebehne v 3 krátkych blokoch:
1. blok – ONLINE  Informačná a vzdelávacia časť
2. blok – ONLINE „Výzva menom Školský parlament“ – diskusia
3. blok – ONLINE Spolupráca školských parlamentov a NiKRaM a možnosti financovania projektov

Cieľom stretnutia je:
– prepojiť školské parlamenty na úrovni okresného mesta a na úrovni Nitrianskeho kraja
– vysvetliť ako sa Vaša organizácia môže stať členom krajskej rady mládeže
– predstaviť možnosť spolupráce s NiKRaM a jej benefity
– zvýšiť príležitosť zapájania mladých ľudí do krajských iniciatív a projektov
– zistiť potreby mládežníckych organizácii v Nitrianskom kraji

„Toto podujatie je podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2021“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.“