PRIPRAVUJEME: Online ENVIRO výzva

Rád pracuješ v online pristore s využitím rôznych vizuálnych nástrojov? Záleží ti na prírode a prostredí v ktorom žijeme? Daj dohromady svoj tím a už čoskoro sa môžete s nami zapojiť do online výzvy, ktorej cieľom je podporiť iniciatívnosť mladých ľudí a ich kreativitu.

Výzva bude spracovávať tému environmentálnej otázky (znečistenia životného prostredia, klimatických zmien, recyklácie, zero-waste, a iné). Online výzva ti zároveň umožní nadobudnúť nové zručnosti či využiť tie doterajšie pri práci s digitálnymi technológiami či sociálnymi sieťami.
Výstup práce bude potrebné spracovať a šíriť cez ľubovoľne vybranú sociálnu sieť (Tic-tok, Instagram, Facebook). Výzva a podmienky účasti bude zverejnená vo Februári 2022.

Vašu prácu nakoniec ohodnotí odborná porota a najlepší účastníci budú ocenení zaujímavými cenami.