Programy pre mládež – „HLAS Mladých“ a rozširovanie našich aktivít

Február v Nitrianskej krajskej rade mládeže sa okrem prerábky kancelárie na Mestskej tržnici v Nitre a dokončovacích prác, nesie v znamení administratívy, byrokracie a legislatívy, ktorá súvisí s dokumentmi pre potreby fungovania organizácie. Zabezpečili sme taktiež potvrdenia z rôznych úradov, ktoré bolo potrebné doložiť k prvému grantu o ktorý krajská rada požiadala.

Zdroje financovania pre naše smelé plány rozšíriť našu činnosť do celého regiónu by sme chceli financovať prostredníctvom dotačnej schémy programov pre mládež MŠVVaŠ SR s názvom „Hlas mladých“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Projekt ktorý sme podali 17. Februára ráta so sieťovacími podujatiami v každom okresnom meste NSK, s diskusiami o aktívnom občianstve na 3 školách, taktiež so zberom dát, ktoré budú použité pre analýzu potrieb mládežníckeho sektora v NSK. Plánujeme taktiež prepojiť mládež a tzv. dôležitých dospelých, a teda ľudí, ktorí majú dosah na tvorbu mládežníckej politiky v Nitrianskom kraji. Cieľom je taktiež vytvoriť základné komunikačné kanály organizácie ako sú sociálne siete, webová stránka či newsletter. Zároveň by sme boli radi, keby spomínané aktivity priniesli do NiKRaM nové členské organizácie z rôznych kútov NSK.