Spolupráca s mestom Nitra – Kandidatúra EHMK 2026

Našim cieľom je, okrem rozvoja mládežníckeho sektora v Nitrianskom kraji, byť relevantným partnerom pre inštitúcie a mestá v ktorých Nitrianska krajská rada mládeže (NiKRaM) pôsobí. 

 

Na základe predchádzajúcich diskusií o možnosti zapojiť NiKRaM do verejného diania napr. v meste Nitra sme prijali napríklad pozvanie stretnúť sa 27. Mája v Synagóge v Nitre. Tu prebehla verejná diskusia o smerovaní mesta Nitra ako kandidáta Európskeho hlavného mesta kultúry pre rok 2026. 

 

Aj na základe týchto stretnutí sme dostali pozvánku stať sa členom pracovnej skupiny „KOMUNITY“, kde máme možnosť reprezentovať hlas mladých ľudí nielen z mesta Nitra.