Stretávanie realizačného tímu projektu „HLAS MLADÝCH – NiKRaM 2020“

V októbri sme sa mohli pochváliť potešujúcou správou. Bol nám schválený grant z dotačného programu MŠVVaŠ SR. Počiatočnú radosť vystriedala ťažká drina. To čo sme plánovali začiatkom roku 2020 je totiž ťažko realizovateľné, no za svojimi cieľmi a víziou si stojíme. Posledné týždne sa teda trápime nad tým, ako („zonlajniť“) uskutočniť naše myšlienky vo virtuálnom svete. Prerábame metodiky, hľadáme nástroje, ktoré nám umožnia dosiahnuť rovnaké alebo hádam aj lepšie výsledky v aké sme dúfali. Chystáme sa totiž mapovať aktívne organizácie mládežníckeho sektora v NSK, zisťovať ich názory, mieru angažovanosti vo verejnom dianí, zbierať dáta pre budúcu spoluprácu, získať nových členov pre našu radu a mnoho iného. 

 

Milí zástupcovia mládežníckych organizácií, mládežníckych parlamentov, žiackych školských rád a všetci čo sa Vás to týka.

 

Začíname sieťovaním, a preto si Vás dovoľujeme pozvať na prvé online sieťovacie stretnutie mládežníckych organizácií, ktoré organizuje Nitrianska krajská rada mládeže (NiKRaM), cez ZOOM dňa 14.12. 2020.

 

Sieťovanie prebehne v 3 krátkych blokoch:

  1. blok – ONLINE 9:00 – 11:00 Informačná a vzdelávacia časť
  2. blok – OFFLINE 11:00 – 13:00Kreatívna úloha
  3. blok – ONLINE  14:00 – 15:00Vyhodnotenie offline úlohy

 

Cieľom stretnutia je: 

– prepojiť mládežnícke organizácie na úrovni okresného mesta a na úrovni Nitrianskeho kraja 

– vysvetliť ako sa Vaša organizácia môže stať členom krajskej rady mládeže

– predstaviť možnosť spolupráce s NiKRaM a jej benefity 

– zvýšiť príležitosť zapájania mládežníckych organizácií do krajských iniciatív a projektov 

– zistiť potreby mládežníckych organizácii v Nitrianskom kraji

 

Na registráciu použite prosím tento formulár. Následne Vám bude zaslaný link na ZOOM stretnutie. Ďakujeme za vyplnenie formulára najneskôr do 13.12.2020

 

Sledujte aj naše sociálne siete. Uverejníme tam aj ďalšie termíny. 

 

„Toto podujatie je podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.“