Vyhodnotenie 0. ročníka YOWA r.2021

Pilotný ročník ocenenia YOWA spustila Nitrianska krajská rada mládeže (NIKRAM), aby vyzdvihla, ocenila a promovala výnimočných ľudí, organizácie a projekty v mládežníckom sektore Nitrianskeho samosprávneho kraja. Viac o ocenení napr. TU.

Výsledky 0. ročníka sú už známe. Na základe rozhodnutia výberovej komisie, ktorá pozostávala z reprezentantov Nitrianskej krajskej rady mládeže, Iuventy a Nitrianskeho samosprávneho kraja sú víťazi nasledovní:

Kategória „Mladý človek“:
– Alexa Čipáková (okres Nové Zámky)
– Marian Tesák (okres Nitra)
– Daniel Kováč (okres Šaľa)

Kategória „Pracovník s mládežou“:
– Karin Terznovszká (okres Levice)
– Iveta Ježová (okres Nové Zámky)
– Helena Kopecká (okres Topoľčany)

Kategória „Dôležitý dospelý“:
– Jarmila Šimončičová (okres Nové Zámky)

Kategória „Školský/Mládežnícky parlament“:
– ŠP Gymnázium Topoľčany (okres Topoľčany)

Kategória „Organizácia“:
– Slovenský skauting, 23. zbor Nitrava (okres Nitra)

Kategória „Projekt/Iniciatíva“:
Projekt: Tradition, Roots, Identity (okres Nitra)
Iniciatíva: Staničkári, ZŠ Zemianska Olča (okres Komárno)

Týmto spôsobom sa chceme všetkým poďakovať za všetku energiu ktorú vkladajú do zlepšovania mládežnickeho sektora v NSK a veríme, že ich práca bude inšpirovať aj ostatných. Za týmto účelom plánujeme vytvoriť „Sieň slávy YOWA“, v ktorej bude zaznamenané ich úsilie a dôvod, prečo ich považujeme za príklad pre ostatných.

Poďakovanie sponzorom:
V neposlednom rade by sme sa chceli poďakovať aj sponzorom, ktorí verili v myšlienku ocenenia YOWA už na jej začiatku a rozhodli sa výhercom venovať aj vecné ceny, a to menovite:
– Nitriansky samosprávny kraj
– Mesto Nitra
– Kúpalisko Vadaš
– Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre
– Krajské osvetové stredisko v Nitre
– ICM Topoľčany – Topoľčiansky nočný beh
– Divadlo Andreja Bagara v Nitre
– Ponitrianske múzeum v Nitre
– Tribečské múzeum v Topoľčanoch
– Kúpalisko Štrand
– Múzem Jána Thaina v Nových Zámkoch
– Run of Titans
– Arborétum v Mlyňanoch
– Lezecká stena Delf v Leviciach
– OZ Ľudia so srdcom
– Stredisko environmentálnej výchovy Dropie