Workshop „Projektový manažment ako nástroj pre zapájanie komunity“

Pripravujeme pre Vás vzdelávací cyklus 5 workshopov, ktoré Vám pomôžu získať znalosti z oblasti projektového manažmentu a taktiež príležitosť získať financie pre realizáciu lokálnych iniciatív a nápadov.

Našim cieľom je „Zvýšiť a posilniť úroveň participácie mladých ľudí na úrovni NSK, podporiť ich spoločenskú a občiansku účasť na živote v komunite, zabezpečiť, aby mladí ľudia mali potrebné informácie a zdroje na svoju aktívnu účasť v spoločnosti. Vzdelávací cyklus na tému projektového manažmentu je prednostne určený pre členské organizácie NiKRaM, neobsadené miesta budú ponúknuté aj nečlenským organizáciám.

Zámerom je vysvetliť schému ESC – Solidárnych projektov s cieľom zvýšiť kapacity mládežnických organizácií v projektovom riadení a schopnosti aktívneho získavania financií z grantov pre myšlienky, ktoré rozvíjajú ich komunity.
Do online vzdelávacieho programu sa môže zapojiť 10 organizácií. Aktivita sa skladá z 5 vzdelávacích blokov a 2h konzultácie konkrétnych projektových návrhov pre každú zapojenú organizáciu.

Počas 5 online stretnutí sa účastníci dozvedia viac k témam ako:
1. Schéme ESC (Solidárnych projektov) + Komunita a analýza jej potrieb
2. Stanovenie cieľov a výber vhodných metód/aktivít
3. Rozpočet, legislatíva, hodnotenie a diseminácia
4. Projektová žiadosť
5. Projektová žiadosť a relizácia
+ Konzultácia 2h – individuálne každá organizácia

Prihláste sa TU do 28.02.2022