Ocenenie sTOPa 2020

Cieľom ocenenia sTOPa je vyjadriť ocenenie a vďačnosť za prácu v mládežníckom sektora SR. Organizátorom je AKRAM (Asociácia krajských rád mládeže). Viac o tomto ocenení môžete zistiť tu. 

https://stopa.akram.sk/

 

Za Nitriansky kraj boli Nitrianskou krajskou radou mládeže zaslané nasledovné nominácie:

 

  1. Aktívny mládežník – Eva Novotná (Slovenský skauting, 23. Zbor Nitrava)
  2. Aktívny občan – Katarína Tungliová (CVČ Štúrovo)
  3. TOP líder samosprávy – Miloslav Špoták (Viceprimátor mesta Nitra)
  4. TOP projekt – Topoľčiansky nočný beh (ICM Topoľčany)
  5. Subjekt, neformálna skupina – DELF, o.z. a Mládežnícky parlament Šaľa