Vyhodnotenie 2. ročníka YOWA r.2023

Nitrianska krajská rada mládeže aj tento rok organizuje “Ocenenie YOWA”, ktoré vyjadruje vďaku ľuďom, organizáciám, či projektom a iniciatívam vkladajúcim svoju dušu do mládežníckeho sektora. Viac o ocenení napr. TU.

2. ročník ocenenia YOWA priniesol opäť niekoľko inšpiratívnych nominácií. Ako to však býva, každá kategória ocenenia YOWA môže mať len jedného víťaza. Výberová komisia pozostávajúca z reprezentantov Nitrianskej krajskej rady mládeže, NIVAM a Nitrianskeho samosprávneho kraja vybrala v jednotlivých kategóriách týchto víťazov:

Kategória „Mladý človek“:
– Martin Sedlák (okres Nitra)

Kategória „Pracovník s mládežou“:
– Mgr. Klaudia Szabóová PhD. (okres Nové Zámky)

Kategória „Dôležitý dospelý“:
– Miloslav Špoták (okres Nitra)

Kategória „Školský/Mládežnícky parlament“:
– Školský parlament pri Gymnáziu, Golianova 68, Nitra (okres Nitra)

Kategória „Organizácia“:
– HLAS MESTA, o.z. (okres Levice)

Kategória „Projekt/Iniciatíva“:
– Nízkoprahový program pre deti a mládež CIRKUS (okres Nitra)

Srdečne gratulujeme všetkým víťazom 2. ročníka YOWA. Prajeme im, aby naďalej rozvíjali mládežnícky sektor v NSK so srdcom a vášňou. Víťazi si preberú svoje ocenenia počas slávnostného odovzdávania cien 8.12.2023 v Koncertnej sále Župného domu v Nitre, ktoré si tento rok zobral pod svoju záštitu Nitriansky samosprávny kraj.

Toto podujatie bolo podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje NIVAM – Národný inštitút vzdelávania.