Inšpirujme sa dialógom (ERASMUS+, KA1 YPA, 2022-2023)

O projekte

Aplikant: Nitrianska krajská rada mládže
Partneri: ICM Topoľčany, KONTAKT – Mládežnícke centrum, Komunitné centrum Kompas, ZIPCEM

 

V rámci predkladaného projektu plánujeme realizovať 13 projektových aktivít. 

Aktivita 1 – je vzdelávací program pre ambasádorov Dialógu s mládežou v NSK, 

Aktivity 2 -12 – sú diskusné stretnutia mladých ľudí s dôležitými dospelými, 

Aktivita 13 – je zasadnutie Medzirezortnej pracovnej skupiny a predstavenie Akčného plánu na roky 2023 – 2024. 

 

Hlavnou cieľovou skupinou nášho projektu sú mladí ľudia vo veku od 15 – 30 rokov, do projektu plánujeme zapojiť viac ako 250 mladých ľudí zo všetkých okresných miest NSK.

 

​​V rámci projektu sa uskutoční prvé školenie novo vytvoreného tímu ambasádorov Dialógu s mládežou v Nitrianskom samosprávnom kraji. Počas školenia bude ambasádorom predstavený koncept EU Dialógu s mládežou, jeho metódy a formy, ktoré budú ambasádori Dialógu s mládežou využívať počas prípravy a realizácie diskusných stretnutí v rámci projektových aktivít. Dôležití dospelí sa zároveň dozvedia o potrebách a požiadavkách mladých ľudí a budú ich môcť zohľadniť pri svojich politických rozhodnutiach a príprave Akčného plánu na roky 2023 – 2024. Tento projekt je príležitosťou pre mladých ľudí podieľať sa na politickom rozhodovaní na úrovni Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Financie

Výška poskytnutého grantu: 34.748 Eur

Ostatné projekty