ODKAZ PRE KRAJ (Erasmus+, KA1 – YPA, 2023-1-SK02-KA154-YOU-000131153)

O projekte

Aplikant: YouthWatch
Partneri: Nitrianska krajská rada mládeže, Mesto Nitra

Ako bude vyzerať svet o pár rokov a ako budeme tráviť voľný čas v budúcnosti? Ako bude našu budúcnosť ovplyvňovať automatizácia a digitalizácia trhu práce, nové technológie, klimatická kríza a iné? Aj na tieto otázky sa pokúsime spoločne hľadať odpovede na participatívnych workshopoch s mladými ľuďmi.

Počas participatívnych workshopov budú účastníci diskutovať a dozvedia sa:

– čo vplýva na našu budúcnosť,

– aké sú možné scenáre trávenia voľného času, práce, vzdelávania v budúcnosti,

– ako technológie ovplyvňujú náš život a aký je ich možný vplyv do budúcnosti.

Workshopy sú určené pre mladých ľudí vo veku od 13 až 30 rokov.

Mladí ľudia budú počas workshopov budúcnosti nielen diskutovať a tvoriť, ale budú si zlepšovať kompetenciu gramotnosť formovania budúcností (Futures Literacy), ktorú uznalo UNESCO ako kľúčovú kompetenciu 21. storočia.

Súčasťou workshopov budú inovatívne cvičenia, pri ktorých spoločne vytvoríme možné scenáre a návrhy, ako by to mohlo vyzerať v budúcnosti. Budeme diskutovať, čo by mladí ľudia potrebovali, aby sa zmenilo v Nitre/Nitrianskom kraji, aby mohli efektívne tráviť svoj voľný čas. Tieto názory sa odzrkadlia v koncepcii rozvoja práce s mládežou mesta Nitra. Výstupy z workshopov budú prezentované ľuďom s rozhodovacou právomocou počas okrúhlych stolov. Okrem toho každý účastník dostane na konci vzdelávania certifikát YouthPass o účasti na participatívnom workshope.

Ostatné projekty